dimecres, 31 d’octubre de 2012

2015 idees per canviar el món

En aquests moments en què estem travessant una profunda crisi, tant econòmica i financera com de valors ètics i morals, és més necessari que mai establir un nou model de desenvolupament que sigui més just, democràtic, equitatiu i sostenible.

Per això és fonamental la participació activa de la ciutadania, involucrant a les properes generacions per aprendre a viure en un món interconnectat cada vegada més complex. L’Educació per al Desenvolupament estableix propostes encaminades a la formació crítica i participativa de l’alumnat, així com a l’educació en valors i actituds que ensenyin a habitar el món des de la comprensió global de la desigualtat, i a comprometre’s amb la transformació social a favor d’un desenvolupament humà solidari i just.

Totes i tots els alumnes estan veient afectada, d’alguna manera, la seva vida diària per la crisi. Són conscients dels canvis que s’estan produint i es qüestionen sobre el futur que els espera.

Amb el projecte “2015 idees per canviar el món”, volem donar la paraula a alumnes de tot l’estat: escoltar les seves inquietuds, respondre les seves preguntes, proporcionar-los confiança en la seva forma d’enfocar les solucions als problemes, apoderant-los, obrint canals de participació i mostrant-los que els ideals i el compromís amb els valors democràtics, definits pels Objectius del Mil·lenni, són fonamentals per aconseguir el món que desitgem.

Quins continguts treballarem?

Abordarem els grans reptes: la desigualtat social i de gènere, el consum responsable, la lluita contra qualsevol forma d’exclusió, la justícia i la sostenibilitat mediambiental.

Els objectius de "2015 idees per canviar el món"

1. Potenciar la participació de l’alumnat en la recerca d’estratègies personals i col·lectives per construir un món més just, solidari, democràtic i equitatiu.

2. Apoderar l’alumnat perquè comprengui que el futur dependrà del
compromís ètic i solidari amb els drets humans, la igualtat i la sostenibilitat del planeta.

3. Proporcionar formació sobre els problemes que afecten la humanitat i que la crisi ha accentuat, tant a nivell local com nacional o internacional.

4. Facilitar al professorat eines i estratègies per a L’Educació per al Desenvolupament.

5. Visibilitzar les bones pràctiques que el professorat i la comunitat educativa estan realitzant, donant resposta als desafiaments i als problemas actuals des de l’educació en valors, per a la ciutadania i el desenvolupament.

6. Crear xarxes d’intercanvi d’experiències i propostes en Educació per al Desenvolupament, en el marc de l’educació en valors i per a la ciutadania.